Komparativa fördelar och kognitiva färdigheter

Bildkälla: Comparative advantage comic strip By michellemo18
Bildkälla: Comparative advantage comic strip
By michellemo18

Det finns ett antal studier som förklarar hur människor som baserat på kognitiv färdighet gör ämnesval som är analoga med hur väl de presterar i olika studieområden (ex. denna). Baserat på vilka resultat de alltså uppnår i dessa, kan vi sedan säga något om vilka val de kommer att göra i livet. Vi kan exemplifiera det.

Resultat och sannolikhet

Person 1 är högkvalificerad och når goda resultat i så väl läsförståelse som matematik:

P1-resultat:
Matematik 8:10
Läsning: 9:10

Person 2 når höga resultat i matematik men något lägre i läsförståelse.

P2-resultat:
Matematik 7:10
Läsning 6:10

Trots att person 2 har sämre resultat i matematik än person 1 kommer den mest sannolikt att göra ett ämnesval som har hög matematisk intensitet. Person 1 har större sannolikhet att istället välja ett ämne som är mindre sifferintensivt.

Komparativa fördelar

Enligt David Ricardos teori om komparativa fördelar kan det vara fördelaktigt för ett land som deltar i internationell handel att importera varor från ett annat trots att det första landet är bättre än det senare på att producera den. Ja jag vet, det låter kontraintuitivt. Men ha tålamod. Jag ska förklara varför.

Enligt Ricardo kommer det att fungera om landet har större fördelar i produktionen av en annan vara. Ricardo menade att frihandel inte motiveras av absoluta produktionskostnader, men av alternativa kostnader. Om ett land alltså har större fördelar i produktionen av en annan vara måste det göra en resursfördelning till fördel för den vara den är bäst på att producera. Här uppstår då en alternativ kostnad, vilken representerar förlorade intäkter vid omstrukturering/resursfördelning:

Land K har en effektiv tuggummiproduktion. Emellertid är landet betydligt bättre på att producera lakritsgodis. Därför beslutas att resurser flyttas över från tuggummitillverkningen till lakritsproduktionen. Nu har man motiverat importen av tuggummin från land S eftersom land K inte längre kan tillmötesgå marknadsefterfrågan på egen hand.

Ämnesval och relativa fördelar

Det är helt enkelt svårare att göra två resurskrävande saker samtidigt. Om en elev exempelvis väljer att läsa Kandidatprogramet i nationalekonomi och statistik samtidigt som den också väljer att läsa Juristprogramet är risken stor att slutprodukten blir sämre än om den istället skulle välja det ena framför det andra. I så fall skulle en alternativkostnad uppstå, men gynnsamheten i att välja ett program som man har större fördelar i att läsa, kommer då sannolikt att väga upp denna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s