Manlig attraktion till (rakade) kvinnliga underliv indikativt för pedofili?

Påståenden görs emellanåt som lyder något i stil med att män som föredrar slätrakade kvinnliga underliv är uttryck för pedofili eller i vart fall symtomatiskt för hur pedofilkultur har populariserats och blivit huvudström. Till exempel beskriver feministmedia i Kanada det på följande vis:

In pedophile culture, women are outright pressured to regularly shave or wax their nether regions and underarms.

Som vi ser är denna berättelse heteronormativ. Det är heterosexuella män som är ett problem och som mäklar vidare pedofilkultur i olika former. Lady Dahmer menar till exempel att kvinnor rakar sina underliv för att män vill det. Hon skriver också:

En av de absolut märkligaste skönhetsrutinerna som pressas på kvinnor är den om att raka underlivet. Av någon anledning anses det sexigt när en vuxen kvinna liknar ett barn i fråga om kroppsbehåring. Eller framförallt; den vuxna kvinnans naturliga behåring anses OSEXIG och frånstötande, kanske rentav ONATURLIG.

Nu framstår det förvisso som att detta meddelande inte specifikt berör heterosexualitet. Den uppfattningen är givetvis falsk. Hon skriver i samma inlägg att ” … den man som tycker det är frånstötande med kroppsbehåring på kvinnor gör bäst i att hålla sig borta från dem.”

Sexuell selektion

Det här med hur vi pressas till att agera eller att se ut på olika sätt är egentligen inte så konstigt. Med biologisk terminologi kallas det sexuell selektion och det är något som sker överallt i naturen. När ett karaktäristiskt drag föredras sker selektion för den fenotypen. Ett beteendeekologiskt exempel är näsapans hanar som har utvecklat väldigt distinkta morfologiska särdrag i form av förvuxna näsor som (bland annat) fungerar som ornament genom vilka de attraherar honor. Hanar med större näsor har exempelvis i regel tillgång till ett större antal honor.

Hos människan förefaller det som att längd och kroppsstorlek inverkar på val av partner. Kvinnor föredrar längre män framför kortare (Salska et al. 2008; Fink et al. 2007; Courtiol et al. 2010). Detta visar sig bland annat i att män som är längre når utfall som är mer fördelaktiga (fler kvinnor att sortera bland). Längd hos män har i sin tur psykologiska effekter. Exempelvis har män som är kortare sämre självförtroende än män som är långa (Stulp et al 2015). Detta är ingen hemlighet för den kosmetiska marknaden. I dag finns en serie företag som specialiserar sig på benförlängningsoperationer, exempelvis Betzinstitutet i Tyskland som erbjuder ingrepp till skyhöga priser till (bland annat och kanske framför allt) de som är missnöjda med sin längd. Vi har ingen data tillgänglig, men troligtvis är andelen patienter som är män kraftigt viktade i statistiken över patienter som genomgått behandling.

Vad gäller den form av press i det feministiska meddelandet som åsyftas är den kanske mer socialt betingad. Icke-desto mindre förefaller det vara en form av sexuellt orienterad selektion för karaktäristika som i vår kultur anses vara attraktiv.

Kvinnor och män

Som det verkar föredrar män och kvinnor ansning i varierande grad. Män föredrog enligt denna studie i större utsträckning (60% mot 24%) en partner helt utan pubeshår. Kvinnor tenderade att i större utsträckning föredra en partner som trimmar/ansar/ej avlägsnar pubeshår (26% mot 3%). Merparten hade avlägsnat sitt pubeshår minst en gång de senaste 4 veckorna (95%; n=1,050). Urvalet är dock litet och baseras på lite över 1000 individers självrapporterade svar. En studie med ett betydligt större dataunderlag (totalt 69 920 individer där 52 787 var kvinnor och 17 133 var män) visade att män och kvinnor i ungefär lika stor utsträckning föredrar att kvinnan avlägsnar sitt pubeshår fullständigt samt att denna uppfattning är vanligare bland unga män och kvinnor än bland äldre: ”Most women (64.3%) and men (62.2%) preferred complete removal of female pubic hair, and this preference was more pronounced in younger women and men”.

Inte helt relaterat, men fortfarande relevant för vår diskussion, föredrar kvinnor män utan hår på bröstet: ”We found that overall preference for man chest hair was low, but there were no significant associations between perceived vulnerability to diseases or disgust sensitivity and preference of men who have had experimentally removed chest hair”. Rörande skägg finns studier som så väl visar på ökad attraktion vid skäggväxt (Pellegrini 1973; Reed och Blunk 1990) och minskad attraktion vid skäggväxt (Feinman and Gill 1977; Wogalter and Hosie 1991; Muscarella and Cunningham 1996; Dixson and Vasey 2012). Skäggväxt är en dimorfism som kan ha en sexuellt selektiv funktion: ”However, testosterone promotes the patterned growth of hair on the face and body (Randall 2008). The marked sexual dimorphism in beards and body hair suggests a role of sexual selection in their origin, possibly as signals of underlying endocrine condition and sexual maturity”. Slutligen kunde vi se hur media exempelvis kommunicerar med män med påståenden om att så stor andel som 95% av alla kvinnor föredrar män med rakade könsorgan. Någon källa till påståendet kunde vi emellertid inte finna.

Homosexuella

Det är vanligare bland homosexuella män än bland heterosexuella män att avlägsna/trimma pubeshår enligt denna studie på 4062 individer (42.5% vs. 29.0%, P < 0.001). Detta inkluderat området runt anus.

Orsaker

Anledningarna till att vi avlägsnar pubeshår varierar. DeMaria och Berenson (2013) fann att aktiviteten associerades med ungdomlighet och att vara normalviktig. De fann även viss koppling till ekonomi. Kvinnorna ansåg att rakningen utfördes i syfte att uppnå en renligare framtoning. De argumenterade ytterligare för att ett rakat underliv var mer attraktivt. En annan studie fann att kvinnor rakade sina underliv i syfte att maximera upplevelsen vid sexuellt umgänge. De ansåg att det var renligare (hygieniskt) och att det var en bekvämlighetsfråga.

En studie fann att mäns uppfattning om kvinnors könsorgan har förändrats över tid och att män alltmer föredrar rakade könsorgan, vilket korresponderar med hur porren har utvecklats. Emellertid fann en annan studie att män som självrapporterade att de tittar på porr i högre grad föredrar håriga underliv. Denna undersökning ville titta på om mäns attraktion till kvinnliga kroppar med mindre behåring gick att härleda till en förklaring om historisk sexuell selektion. De fann att män med högre grad ”disgust sensitivity” och män som var sexuellt mindre restriktiva föredrog kvinnor med rakade genitalier.

Många förklaringar angavs vilka ni kan läsa om i alla länkar. Det kan vara att det föredras vid oralsex: ”For women only, performing oral sex in the past month was significantly associated with a preference for a more “hair-free” or “partially hair-free/groomed” sexual partner”. Ingenstans hittade vi dock någonting om huruvida männen (eller kvinnorna), de homosexuella eller de heterosexuella, föredrog rakade könsorgan på p g a parafili eller parafil kulturutövning.

Slutsats och diskussion

Vi kunde inte hitta någonting som stödjer uppfattningen om att män attraheras av rakade könsorgan p g a pedofili eller något om att den kultur som anses vara pedofil har trängt in i och blivit en del av huvudströmskulturen. Vi kunde däremot se att så väl heterosexuella män som kvinnor föredrar partners som antingen rakar sig helt eller delvis. Vi kunde även se att ett heteronormativt perspektiv inte återger en rättvis bild. Homosexuella män rakar exempelvis så väl anus som könsorgan i större utsträckning än heterosexuella män. Orsakerna till att vi attraheras av rakade/delvis rakade kön och hur vi ser på våra egna var varierande och gav ett uppslag argument. På det fann vi dessutom att män pressas till att raka sina könsorgan av opinionsbildare i media, med budskap vars validitet inte styrks genom källhänvisning och som därför i vår mening är att betrakta som påverkanskampanjer.

För vår diskussion kan även sådant som att kvinnor i större utsträckning föredrar män utan hår på bröstet, samt den varierande grad av kvinnor som föredrar män med eller utan skägg också vara intressant. En slätrakad man skulle för argumentets skull kunna reflektera ett uttryck för barnslighet. Om vi då antar att vuxna män föredrar renrakade kvinnor med anledning av pedofila drag/influenser från pedofil kultur, hur förklarar vi då kvinnor som föredrar män med lenkindade ansikten och släta ryggar?

Med det sagt står vad vi har funnit i kontrast till den feministiska åsiktsbildningen och vad en del feminister framför och kommunicerar. Frågan är kanske också av mer filosofisk art. Vi menar förvisso inte att saker och ting är goda eller eftersträvansvärda enbart för att det finns naturliga skäl som kan förklara det ena eller det andra. Så är det givetvis inte. Men vi kan titta på det ur ett vetenskapligt perspektiv för att se om det finns något substantiellt som stödjer tesen om att ett beteende kan förklaras med pedofili. Om så hade varit fallet hade frågan om huruvida beteendet är ”bra” i allra högsta grad varit aktuell att diskutera. I vart fall med den utgångspunkten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s