Gängkonflikter handlar sällan om marknadsandelar

Vi får emellanåt höra att gängkonflikter handlar om marknadsandelar. Men hur väl stämmer det överens med polisens och forskningens egen bild?

I Kriminella nätverk och grupperingar: Polisers bild av maktstrukturer och marknader i kriminella nätverk och grupperingar kan vi läsa följande:

I medier beskrivs inte sällan gängkrig som en strid om marknads­andelar [ … ] De flesta intervjupersoners uppfattning är emellertid att det är mycket ovanligt med gängkrig om marknadsandelar. De skjutningar som sker bedöms till stor del handla om individrelaterade konflikter som uppstår till följd av upplevda kränkningar och oförrätter. Enbart ett fåtal fall kopplas till revirstrider

Ofta handlar det om förhållandevis instabila människor med låg kränkthetströskel med vida krav om respekt:

Den kriminella miljön består enligt intervjupersonerna av ett stort antal lågtoleranta och lättkränkta individer vilket leder till att osämja ofta uppstår. De utlösande kränkningarna kan ha en af­färsmässig grund, till exempel en obetald skuld. Många gånger är dock det som från början utlöser konflikten av bagatellartad karaktär.

I Polisens rapport om allvarlig och organiserad brottslighet kan vi vidare läsa:

Många konflikter är narkotikarelaterade och berör marknadsandelar, misslyckade affärer samt påhittade och reella skulder. Under konfliktens gång kan andra frågor tillkomma som spär på den ytterligare. Våldsanvändning kan även orsakas av frågor på det personliga planet såsom respekt, heder och flickvänner. Aktörerna har ofta dålig impulskontroll vilket bidrar till konflikterna.

Gängkonflikter kan alltså ofta analyseras med multivariata utgångspunkter. Förvisso nämns ”marknadsandelar” som en orsak tillsammans med andra. Den sammantagna bilden, vilken baseras på ”… ett sextiotal intervjuer med anställda inom polisen och en genomgång av ett sextiotal underrättelserapporter” föreslår emellertid att det är mycket ovanligt, då enbart ett fåtal strider handlar om revir.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s