Invandring ett demokratiskt problem?

Politisk utspädning Inte sällan lyfts perspektiv på den roll som invandrare spelar i demokratiska val utifrån positionen att en liberal invandringspolitik resulterar i ojämna valresultat. Tanken är alltså att partier som främjar invandring får orättvisa fördelar i demokratiska val när de nyligen röstberättigade ska lägga sina röster. Tillförseln av aktiva deltagare utifrån till demokratiska val […]

Hotmodellering, sexualbrott & nedklädning

Du gör det varje dag. När du ska passera ett övergångsställe. När du klickar fast säkerhetsbältets låsklämma i bilen. När du trycker in ditt huvud i en ful grön cykelhjälm. När du installerar ett antivirus/annan programvara för att skydda dig mot phishing eller knappar in en säkerhetskod i luren. Väldigt många mänskliga aktiviteter föregås av […]

Med gränser och migration som vapen

Här om dagen skrev jag en artikel med anledning av Turkiets val att öppna upp sina gränser för massutvandring till Europa. I den artikeln diskuterade vi klandervärdighet (vem som är att klandra i situationen) samt lagen om avtagande marginalnytta vilken jag kopplade till motiven att utvandra från ett land till ett annat. I denna text […]

Bestyckad migration: människor som pjäser i kriget mellan gränser

Uppdatering: Vi har nu skrivit en uppföljning på den här artikeln där vi går in närmre på fenomenet gränser/massmigration som vapen där vi går igenom historisk och pågående aggression. Massmigration som ett ‘förstörelsevapen‘ är ett begrepp som syftar till att beskriva ett orkestrerat tillstånd av massutvandring från en fientligt inställd stat till en annan som […]

Att sätta brottslighet i perspektiv

Edit: vi har nu även en artikel på samma ämne där vi undersöker huruvida samstämmighet råder mellan oro för brottslighet och faktiskt brottsutveckling i Japan (världens kanske säkraste land). Malmö är en stad med många problem. Men det är också en stad som har oförskyllt dåligt rykte. Bara en sådan sak som att omnämna ett […]

Skogsplantering, mångfald och CO2: Kort om Hakelius förslag

Några korta meningar om att plantera skog för att rädda klimatet. Miljöfrågan är givetvis större än klimatet. Planteringen av skog inom exempelvis produktionsnäringen hotar den biologiska mångfalden och skapar förtätade ungskogar och granåkrar vilka konkurrerar med gammelskogen. Effekten har därtill varit att förtätningen/igenväxningen har skapat en allt mörkare skogsmiljö. Mindre ljus tar sig alltså in […]

Om kompetensflykt och kompetensinflöde

Någon gång med start på 1960-talet öppnade de s k postindustrialiserade/moderniserade länderna i väst upp sina dörrar för kompetens- och kvalificerad arbetskraft. Med ekonomisk och annan appeal lockade man över grupper av människor från världens alla hörn vilka på olika sätt bidragit till att göra våra samhällen bättre. Bara förra året beviljades till exempel 5 […]

Skräckhanteringsteori och ingruppsbeteenden

Döden är ett oundvikligt inslag i alla levande varelsers liv. Vad som gör döden ett egendomligt inslag hos människan är att vi till skillnad från alla andra kolbaserade liv på jorden är radikalt självmedvetna. Denna självmedvetenhet har berett oss med möjligheten och förmågan att föreställa oss själva i tid och rum och sedermera att analysera […]