Med gränser och migration som vapen

Här om dagen skrev jag en artikel med anledning av Turkiets val att öppna upp sina gränser för massutvandring till Europa. I den artikeln diskuterade vi klandervärdighet (vem som är att klandra i situationen) samt lagen om avtagande marginalnytta vilken jag kopplade till motiven att utvandra från ett land till ett annat. I denna text […]

Sanandajibrödernas motstridiga syn på åldersstrukturer och vad vi kan lära av Japan

Nima Sanandaji har varit med och författat en rapportserie vid namn Ålderskris – Internationella exempel på hur privat finansiering kan avlasta den offentliga välfärden som berör problemen som Sverige står inför i och med förändringarna i den svenska demografins åldersstrukter och vilka effekter denna kan tänkas ha på välfärdens finansiering. När detta skrivs har jag […]

Databasen Íslendingabók och mångfald

Varje individ i en population äger genetiskt material som genererar unika och individuella egenskaper, exempelvis gener som bestämmer fenotypen för våra ansiktsdrag. På Island är den genetiska mångfalden något begränsad: om vi till exempel slumpvis skulle välja ut två olika personer på ön och mäta graden av genetisk närhet mellan dessa skulle vi troligtvis upptäcka […]

Bali och hycklarna

I ett Twitterinlägg i dag tar den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali upp något intressant som vi kort tänkte bygga vidare på: det är nog mer regel än undantag att den etniska strukturen på vår umgängeskrets är kraftigt viktad åt homogenitet, d v s att den etniska fördelningen i högsta grad gör den obalanserad. Det är […]

Om oss

Här kommer vi bland annat titta närmre på myten om ”Kalergiplanen” och annat intressant. Namnvalet lät bra, och i kombination med att det egentligen inte finns någon nedbrytning av ämnet som valet av namn har att göra med, fick den här ”tankesmedjan” heta så. Emellertid kommer vi som sagt också att skriva om annat, exempelvis […]